Odkyslenie

Odkyslenie a zloženie potravín

Telo je v súčasnej dobe zaplavované množstvom chemických látok, ktoré sa nachádzajú v strave a v našom životnom prostredí. Je až prekvapujúce, aké množstvo nájdeme v jednotlivých potravinách, ktoré sa bežne predávajú v našich obchodných reťazcoch. Ak by sme sa na to chceli pozrieť bližšie, boli by sme veľmi nemilo prekvapení, čo by sme zistili. Samozrejme jednotlivé výrobky a ich zloženie podlieha presne stanoveným normám, ktoré sú stanovené našimi zákonmi a smernicami. Tiež sa vykonáva množstvo kontrol, ktoré majú odhaliť prípadné nedostatky a porušenia týchto predpisov. Pri kontrolách dochádza k pokutovaniu nielen samotnej predajne, ale hlavne výrobcu, ktorý výrobok dal na trh. More »