Odkyslenie

Odkyslenie a zloženie potravín

Telo je v súčasnej dobe zaplavované množstvom chemických látok, ktoré sa nachádzajú v strave a v našom životnom prostredí. Je až prekvapujúce, aké množstvo nájdeme v jednotlivých potravinách, ktoré sa bežne predávajú v našich obchodných reťazcoch. Ak by sme sa na to chceli pozrieť bližšie, boli by sme veľmi nemilo prekvapení, čo by sme zistili. Samozrejme jednotlivé výrobky a ich zloženie podlieha presne stanoveným normám, ktoré sú stanovené našimi zákonmi a smernicami. Tiež sa vykonáva množstvo kontrol, ktoré majú odhaliť prípadné nedostatky a porušenia týchto predpisov. Pri kontrolách dochádza k pokutovaniu nielen samotnej predajne, ale hlavne výrobcu, ktorý výrobok dal na trh.

Mali by sme teda prevziať zodpovednosť za to, čo konzumujeme a sledovať zloženie našich potravín, vzdelávať sa a byť zodpovedným nielen k sebe, ale i k našim deťom a budúcim generáciám. Ešte stále nevieme zistiť, aké vplyvy budú mať tieto prídavné chemické látky na vývoj človeka a či sa to prejaví na ďalších populáciách. Mali by sme myslieť aj na takéto závažné dôvody. Nevhodné sú farbivá, hlavne modré, tiež konzervanty, ale aj sladidlá, ktoré sú doslova chemickými bombami pre náš organizmus.