Detoxikačná kúra

Detoxikačná kúra a rovnováha

Detoxikačná kúra je vhodnou alternatívou k niektorým invazívnejším očistným metódam, ktoré sa využívajú tiež na účel očisty organizmu. Detoxikačná kúra využíva predovšetkým silu prírody a prírodné produkty, ktoré sú pre náš organizmus prirodzenejšie a nenarúšajú stabilitu v našom organizme. Práve rovnováha je niečo, bez čoho by sme nemohli fungovať, pretože by sa narušili jednotlivé procesy, ktoré prebiehajú v našom tele. Rovnováha je základným pravidlom v našom svete a my by sme ju mali rešpektovať kvôli našej bezproblémovej existencii. Narušenie rovnováhy však už bolo narušené a spôsobili ho samotní ľudia, ktorí sú v mnohých prípadoch veľmi sebeckými a myslia predovšetkým na svoj blahobyt.

Takto prežívajú celý svoj život a v tomto duchu vychovávajú i svoje deti, čo je na tom to najhoršie. Mali by sme byť ohľaduplní ku svojmu životnému prostrediu a tiež k iným druhom života, pretože sme závislí od druhých organizmov a aj od prostredia, v ktorom sa nachádzame. Mali by sme si ho uchovávať v čo najlepšom stave. Od neho závisí zdroj našej pitnej vody a zdroj našich potravín na celej planéte. Aj keď v súčasnosti máme dostatok potravín pre každého človeka, je nespravodlivo rozdelená a mnoho ľudí trpí hladom. Je to nespravodlivosť, ktorá vládne týmto svetom. Bolo by potrebné, aby sa očistilo nielen naše telo, ale aby prebehla detoxikačná kúra i na medziľudské vzťahy.